Õppevahendid

Digivihiku programmis kasutame LEGO Education robootika ja teisi uuenduslikke õppevahendeid.

Programmis osalevatele koolidele kehtivad Insplayst ostes kogu LEGO Education tootevalikule erihinnad.

LEGO WeDo 2.0 - I kooliaste

LEGO Education WeDo2.0 on käed-külge STEM lahendus, mis pakub lastele läbi põnevate projektide palju avastamise rõõmu. Lahenduse väljatöötamisel võeti aluseks rahvusvahelised haridusstandardid, et suurendada õpilaste uudishimu ja huvi teaduse vastu. Erinevad tegevused komplektiga toetavad järgmiste oskuste kujunemist: küsimuste küsimine, probleemide lahendamine, mudeldamine, prototüüpide loomine, uurimine, andmete analüüsimine ja tõlgendamine, algoritmiline mõtlemine, tõenduspõhiste argumentide sõnastamine ning informatsiooni hindamine ja edastamine. 

Lihtsad ja motoriseeritud masinad - I ja II kooliaste

Selle komplekti abiga omandavad õpilased teadmisi STEAM-valdkonna lihtsatest ja mootoritega masinatest, struktuuridest ja mehhanismidest. Õpilased saavad luua prototüüpe ja lahendada probleemülesandeid, mis arendavad laste peenmotoorikat ning annavad teadmisi tehnoloogia, loodusteaduste, ehitamise, matemaatika, kunsti jt valdkondades. Õpilased loovad mudeleid koos ning kujundavad ja jälgivad oma mudelite käitumist – tugevdades meeskonnatöö ja koostöö oskust.

SPIKE Prime - II ja III kooliaste

Uus STEAM-oskuste arendamiseks mõeldud LEGO Education SPIKE Prime baaskomplekt sobib täpselt LEGO Education WeDo2.0 ja Mindstorms EV3 vahele. SPIKE Prime kaasab õpilasi lihtsate ülesannetega ja piiramatute loominguliste projektidega – olenemata õppetasemest, suunatakse õppijaid kriitiliselt mõtlema, andmeid analüüsima ning keerulisi ja elulisi probleeme lahendama. Toetatud on nii STEAM kui ka 21. sajandi oskuste arendamine.

LEGO Mindstorms EV3 - III kooliaste ja gümnaasium

LEGO Education Mindstorms EV3 põhikomplektis sisaldub kõik vajalik STEM ja infotehnoloogialaste oskuste õpetamiseks. Programmeerimisel ja andmete kogumiseks kasutatakse tasuta visuaalset programmeerimistarkvara LEGO Mindstorms Education EV3 tarkvara, mille andmetöötlusfunktsioon on võimas teaduslik tööriist katsete läbiviimiseks. Tarkvara põhineb LabVIEW-il, tööstusharu juhtival graafilisel programmeerimiskeelel, mis on kohandatud hariduses kasutamiseks. Läbiviidavad projektid ja õppetegevused on seotud teaduse, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika ja infotehnoloogia valdkonnaga.

Vajad nõu sobiva õppevahendi valimisel või soovid pakkumist?

Olen Mari-Liis Peets - Insplay haridusvaldkonna juht ja ametlik LEGO Education sertifitseeritud koolitaja. Kui Sa tunned huvi LEGO Education toodete vastu, siis tutvu Insplay tootevalikuga ja võta minuga ühendust.

Digivihik programmis osalevatele koolidele kehtivad Insplayst ostes kogu LEGO Education tootevalikule erihinnad.

Mari-Liis Peets