Liitu uuendusmeelsete koolide ja õpetajatega

Digivihiku programmiga saavad tasuta kaasa lüüa kõik huvitatud koolid ja õpetajad. Olles liituda õpetajate võrgustikuga, saad ligipääsu ka koolituse veebisalvestusele.

Liitu võrgustikuga

Liitu tasuta Digivihiku võrgustikuga ja saad ligipääsu kõikidele tunnikavadele ning koolituse videosalvestusele. Lisaks kaasame sind õpetajate gruppi, kus vahetame praktikaid ja pakume tuge.

Vaata koolituse salvestust

Aineõpetajatele suunatud digitehnoloogia koolitus on nüüd videosalvestusena kõikidele Digivihik programmi liikmetele kättesaadav.

Koolituse teemad:

01.

Digivihik programmi tunnikavade ja kogu idee tutvustus

02.

Selgitame, missugused on tänapäevased võimalused vahendite kasutamiseks õppetöös ning miks me seda kõike teeme.

03.

Tutvumine LEGO Mindstorms Education EV3 õppevahenditega. Õpime õppevahendit lihtsamal tasemel kasutama, et nendega ainetundi läbi viia.

04.

Erinevate näidistöölehtede lahendamine.

Digivihik koolitus

Koolitaja

Rasmus Kits

Rasmus Kits
Tallinna 21. Kooli robootika õpetaja